ZPRAVODAJ NODIG - ROČNÍK 2010-2024-ARCHIV-2003-2009

REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE HODIG:

PŘEDSEDKYNĚ:

ING.Bc.LUCIE KARÁSKOVÁ-NENADÁLOVÁ,PhD

ČLENOVÉ:

ING.KAREL FRANCZYK,PhD

ING.MICHAL SODOMKA-OHLA-ŽS a.s.

ING.MAREK HELCELET-BVK,a.s.

ING.JAN FRANTL-SUBTERRA,a.s.

DOC.ING.PETR ŠRYTR,CSc-FSv ČVUT V PRAZE 6

ROBERT KOSTOLÁNY-EUTIT s.r.o.

DOC.ING.PAVEL SVOBODA,CSc-FSv ČVUT V PRAZE 6

ING.STANISLAV LOVECKÝ

 

" VE SPODNÍ ČÁSTI UVEDENÉ INFORMACE STARŠÍHO DATA O RED.RADĚ A ČLENECH RADY JSOU NEPLATNÁ A BOHUŽEL NEJDOU ZE STRKTÚRY ODSTRANIT"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NODIG - Zpravodaj České společnosti pro bezvýkopové technologie

  • Od 1.1.2004 se stává NODIG lektorovaným časopisem a obdržel ISSN 1214-5033
  • Přibývá oddíl „Ze staveb“ pro větší možnost informovanosti o činnostech firem a zajímavých stavbách a technologiích
  • Grafická úprava příspěvku do zpravodaje NODIG
  • Starší ročníky Zpravodaje NODIG naleznete v archivu
  • vychází 4x ročně pro členy CzSTT
  • v roce 2016 vychází již 24. ročník
  • Starší ročníky Zpravodaje NODIG naleznete v archivu

Redakční rada

Členové