Prestižní ocenění členů

Ocenění naší práce na mezinárodní úrovni.

Výroční ceny NO-DIG Annual Award za nejvýznamnější pokroky, poznatky nebo vývoj v oblasti bezvýkopových technologií jsou udělovány ISTT od roku 2004 ve čtyřech kategoriích a to za vědecký výzkum a podporu vzdělávacích procesů, stavbu provedenou bezvýkopovými technologiemi, za nový stroj, nástroj nebo materiál a za nejlepší studentskou diplomovou práci. Nově stanovená pravidla a posouzení projektů nezávislou anonymní odbornou komisí umožňují objektivní a spravedlivé ocenění přihlášených projektů. Naše úspěchy v této soutěži nebyly v minulosti bezvýznamné, jak vyplývá z následujícího přehledu.

Naši členové a studenti dosáhli v minulých letech následujících úspěchů:

2017

Kategorie : Studentská práce

Bc.Tomáš Urbánek-VŚB Ostrava,Fakulta stavební,katedra geotechniky a pozemního stavitelství

"VARIANTNÍ METODY REALIZACE STANICE METRA"

2004
Kategorie: Projekt
Firma: Skupina českých firem – SSŽ a.s., Brochier s.r.o., Geonika s.r.o. a CzSTT
Cena udělena za: Rekonstrukce kanalizace v Mariánských Lázních z 80 % pomocí bezvýkopových technologií. (ZDE)

2004
Kategorie: Studentská práce
Tomáš Kubát (ČVUT Fsv): Ekonomické hodnocení BT na příkladu sanace přiváděcích řadů vodárenské soustavy Jižní Čechy.  (ZDE)

2006
Kategorie: Studentská práce
Jiří Granilla (ČVUT Fsv): Vyhodnocení kolektorizace centrální části hlavního města Prahy. (ZDE)

2007 
Cena udělena za
Kategorie: Projekt
Firma: Brochier s.r.o. Praha
Cena udělena za: Bezvýkopovou sanaci technologií cementace potrubí DN 1600 III. přivaděče Ostravského oblastního vodovodu. (ZDE)

2007
Kategorie: Studentská práce
Lucie Nenadálová (ČVUT Fsv): Silná stránka „BT“ – ekologické parametry. (ZDE)

2010
Kategorie: Studentská práce
Zuzana Hálová (ČVUT Fsv): Nekonvenční řešení koncepce inženýrských sítí v lokalitě
Plzeň – Jižní město (ZDE)

2012
Kategorie: Studentská práce
Veronika Onderková (VŠB – TU Ostrava): Modelování technologie PIPEROOFING pro sanaci tunelu Jablunkov. (ZDE)