MEZINÁRODNÍ ISTT NO-DIG KONFERENCE PODPOROVANÁ ISTT-"TRENCHLESS ASIA" SE BUDE KONAT 27.7.-28.7.2022 V KUALA LUMPUR-MALAYSIA

 1-Změny a úpravy konferencí pořádaných ISTT :

-vzhledem k opatřením týkajících se Covid-19,které byla vyhlášeny  v Malaysii
byla přesunuta  Mezinárodní ISTT-NO-DIG konference s výstavou, která  byla plánována
17.11.-18.11. 2021 v Kongresovém centru v Kuala Lumpur  .

V novém  termínu se bude konat  konference podporovaná ISTT  s názvem
„TRENCHLESS ASIA“ 27.7.-28.7.2022 konáním v Kuala Lumpur

38.Mezinárodní ISTT-NO-DIG konference s výstavou
  se bude konat v Helsinkách v termínu 3.10-5.10.2022

2-Technické doklady
Všechny zejména přednášky a další technické dokumenty budou uchovány jednak
pro konferenci Trenchless Asia a dále pro 38.konferenci s výstavou v Helsinkách.

3-No Dig Award
Rovněž všechny doposud zaslané přihlášky do soutěže No-Dig Award budou postoupeny pro konference v roce 2022.
Vzhledem k výše uvedeným změnám je také posunut termín pro zaslání dalších přihlášek
No-Dig Award na 1.7.2022

 

INFORMACE KONFERENCE S PODPOROU  ISTT- TRENCHLES ASIA SE BUDE KONAT 27.7.-28.7.2022 V KUALA LUMPURI

NALEZNETE JEDNAK V NAŠEM ZPRAVODAJI A NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKAÁCH www.czstt.cz  NEBO NA STRÁNKÁCH ISTT-www.istt.com