ČLENSKÁ SCHŮZE CzSTT (dříve VVH) SE KONALA DNE 14.9.2021 VE 14.00 V RÁMCI 26.KONFERENCE O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLIGIÍCH V JIČÍNĚ V HOTELU TAMMEL

Vážení členové naší společnosti,

 

 

VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍ PANDEMII MUSELA BÝT ČLENSKÁ SCHŮZE (dřive  VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA)

PŘELOŽENA 

Z PLÁNOVANÉHO TERMÍNU  13.4.2021 NA TERMÍN KONÁNÍ 26.KONFERENCE V JIČÍNĚ,KTERÁ SE KONALA V 

HOTELU TAMMEL-17.LISTOPADU 58, 506 01 JIČÍN.

"ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU CzSTT"

(dříve VVH)

 SE BUDE KONAT DNE 14.9.2021 OD 14:00 HOD.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE A POČÍTÁ Z VAŠÍ 100% ÚČASTÍ.

VZHLEDEM K TOMU,ŽE SE BUDE JEDNAT O VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,ŽÁDÁM O NÁVRHY MLADÝCH PERSPEKTIVNÍCH PRACOVNÍKŮ VHODNÝCH DO VOLEB NOVÉHO

"VÝBORU SPOLKU" 

(dřive Předsednictva společnosti) 

 

VČETNĚ ZASLÁNÍ JEJICH ŽIVOTOPISŮ,KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY..

Při Vašem výběru Vám pomůže  článek od ING.MARKA HELCELETA:

"NO-DIG JAK SE STÁT ČLENEM PŘEDSEDNICTVA CzSTT" , který je v příloze

 

PROGRAM VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY,1.INFORMACE O KONÁNÍ KONFERENCE  A  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA JSOU PŘÍLOZE.

 

PODKLADY-PLÁNY,VYHODNOCENÍ,TABULKY ATD.  DLE PROGRAMU PRO "ČLENSKOU SCHŮZI CzSTT" BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY