VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA CzSTT SE BUDE KONAT 10.4.2018

VÁŽENÍ ČLENOVÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI,

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE SVOLÁVÁ  VOLEBNÍ VALOU HROMADU(DÁLE VVH),KTERÁ SE BUDE KONAT

V ÚTERÝ 10.DUBNA V 10.00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI GOLDEN OFFICE - BEZOVÁ 1658/1-PRAHA 4 BRANÍK.

1)PŘEDSEDNICTVO SPOLEČNOSTI VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE A OČEKÁVÁ VAŠÍ 100% ÚČAST.

2)POZVÁNKA VČETNĚ PROGRAMU VVH JE V PŘÍLOZE -POZVÁNKA NA VVH.

3)PŘEDSEDNICTVO ZÁROVĚŃ ŹÁDÁ O DELEGOVÁNÍ VHODNÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA(NUTNO ZASLAT ŽIVOTOPIS)

 PRO ZLEPŠENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI OČEKÁVÁME VAŠE NÁVRHY,KTERÉ BUDOU PROJEDNÁNY A PŘÍPADNĚ SCHVÁLENY NA VVH.

 NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ ČIINOSTI ZPRACOVANÉ VEDENÍM SPOLEČNOSTI JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH :

 -VÝZVA NA ZLEPŠENÍ ČINNOSTOCzSTT 1 A 2.

4)ŽÍVOTOPISY(viz přílohy-CV )KANDIDÁTŮ,KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI DO VOLEB NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA SPOLEČNOSTI

   (TATO POLOŽKA BUDE PRŮBĚŽNĚ DOPLŃOVÁNA DLE ZASLANÝCH ŽIVOTOPISŮ UCHAZEČŮ) :

   CV-Ing.Karel Franczyk,PhD, CV-Ing.Igor Fryč, CV-Ing.Marečk Helcelet, CV-Ing.Petr Křejčí, CV-Ing.Stanislav Lovecký, CV-Ing.Michal Sodomka

   CV-Doc.Ing.Petr Šrytr,CSc,,CV.Ing.Vladimír Vácha,Ing.Vladimír Vokřál

 

5)BYLO PROVEDENO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017 A ODESLÁNO DOPORUČENOU POŠTOU NA FINANČNÍ  ÚŘAD V PRAZE 4

  VÝSLEDKY DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ --VÝDAJE,PŘÍJMY A PŘEHLED MAJETKU JE UVEDEN NÍŽE V PŘÍLOZE

6) Finanční plán CzSTT na 2018 je uveden v příloze

7)Dále jsou v přílohách -Volební Lístek-Vor a Prezenční listina na VVH-2018

8) Zpráva revizní komise

9) Výdaje a příjmy,přehled majetku v roce 2017 

10) Zpráva za sekci provozovatelů a diagnostiky