VH CzSTT SE KONALA 9.4.2019-V 10:00 V MÍSTNOSTI č. 169-FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT-THÁKUROVA 7,166 29 PRAHA 6-DEJVICE

 

POZOR ZMĚNA JEDNACÍ MÍSTNOSTI-

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT,ZASEDACÍ MÍSTNOST 169-THÁKUROVA 7-166 29-PRAHA 6-DEJVICE  

 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI,

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA  VALOU HROMADU ,KTERÁ SE BUDE KONAT

V ÚTERÝ 9.DUBNA 2019 V 10.00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI č. 169-FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT-THÁKUROVA 7-PRAHA 6-DEJVICE-(MAPA V PŘÍLOZE).

PROGRAM VALNÉ HROMADY CzSTT:

1) UVÍTÁNÍ ČLENŮ CzSTT

2) VOLBA KOMISE PRO USNESEÍ

3)ZPRÁVA O ČINNOSTI CzSTT ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

4)PŘEDÁNÍ ODMĚN VÍTĚZŮM DTUDENTSKÉ SOUTĚŽE

5)ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA MINULÝ ROK A ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

6) PŘESTÁVKA-OBČERSTVENÍ

7) DISKUZE-SMĚRNICE CzSTT-DOPORUČENÍ 2019

8) SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI CzSTT NA ROK 2019

9) SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2019

10) INFORMACE O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY

11) USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY

12) DISKUSE

13) SCHVÁLENÍ USNESENÍ A ZÁVĚR

 

PARKOVÁNÍ-V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH -TECHNICKÉ KNIHOVNY V BLÍZLOSTI FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT-VELKÁ ČERNÁ BIDOVA-PARKOVÁNÍ

JE VAZNAČENO DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI.