23.NÁRODNÍ KONFERENCE SE KONALA 11.-12.ZÁŘÍ 2018 V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ+

23.NÁRODNÍ KONFERENCE CzSTT SE KONALA  11.- 12.ZÁŘÍ 2018 V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ,POD ZÁŠTITOU STAROSTY HAVLÍČKOVA BRODU

Mgr.J.TECLA,MBA.

DNE 10.ZÁŘÍ SE BUDE KONAT 9.ROČNÍK GOLFOVÉHO  TURNAJE  O PUTOVNÍ POHÁR CzSTT.

 

V PŘÍLOHÁCH NÍŽE JSOU UVEDENY :

-2.INFORMACE O KONFERENCI

-ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

-ZÁŠTITA-Mgr.J.TECL,MBA

-CzSTT GOLFOVÝ TURNAJ